Tekst
Tekst
Brændsel Vand % Brændværdi KW/kg Brændværdi Kcal/kg Vægt ca. kg/M3
Naturgas 10,83 9314 ? ?
Fyringsolie 0 9,5 Kw/ltr. 8200 Kcal/ltr. 840
Kul 10 6,9-7,7 6,02 ?
Husholdnings aff. 30-40 2,5 2,15 ?
Rapsfrø 9 6,83 5,874 700
Træpiller 6 4,9 4,214 660
Halmpiller 8 4,44 3,818 600
Savværksflis - tør 20 4,22 3,612 175
Savsmuld 20 4,2 3,612 160-175
Korn 15 4,17 3,586 670-750
Pileflis - lager 30 3,38 2,906 200
Savværksflis - våd 40 2,92 2,511 240
Skovflis - lager 40 2,89 2,485 235
Pileflis - frisk ​50 2,31 1,9 ​280
Skovflis - frisk 55 2 1,72 310